Epizóda 02: O Iniciatíve pre otvorené vládnutie

Epizóda 02: O Iniciatíve pre otvorené vládnutie, o otvorených dátach a o tom, čo sa od nás môžu učiť ďalšie krajiny

39637260 1702974482645 6Ffd094Eff69D | Opolitike

10 January · Season 01 · Episode 02

By Matúš Záhradník

V 2. epizóde podcastu sa rozprávam s Luciou Lacika, kontaktnou osobou a koordinátorkou z Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Iniciatíva pre otvorené vládnutie, z anglického Open Government Partnership, je pod Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na Ministerstve vnútra. Rozprávame sa o otvorenom vládnutí, o iniciatíve združujúcej viac než 75 krajín, v ktorej sme boli medzi prvými od jej vzniku v 2011. Rozprávame sa o tom, čo to otvorené vládnutie je, prečo je dôležité, ako vznikajú akčné plány, a čo unikátne máme u nás na Slovensku, že sa môžu od nás učiť aj iné krajiny. Príjemné počúvanie.

Episode 04 2 | Opolitike
Podcast Opolitike – S Luciou Lacika Z Iniciatívy Pre Otvorené Vládnutie

Krátké zhrnutie z rýchlika

S Luciou Lacika, ktorá pôsobí na Ministertve vnútra sme sa rozprávali o otvorenom vládnutí. Čo znamená pojem otvorené vládnutie, aké vymoženosti vďaka nemu na Slovenku máme (otvorené dáta: napríklad register partnerov verejného sektora, register konečných užívateľov výhod pri firmách, a dalo by sa povedať, že aj samotný úrad Splnomocnenca pre mimovládny sektor).

Vďaka rozhovoru som sa aj ja dozvedel, že Iniciatíva stojí za naozaj kvalitnými výsledkami v oblasti transparentnosti dát, čo nehodnotím len ja. Hodnotí to tak najnovšie aj EÚ, keďže v Indexe dátovej výspelosti (Open Data Maturity) sme sa posunuli o 19 priečok na 10. miesto v krajinách EÚ v roku 2023. Toto aj ďalšie veci sú politiky, ktoré sa od nás môžu učiť ďalšie krajiny.

Tých je v iniciatíve pre otvorené vládnutie celkovo viac než 75, a Slovensko patrilo medzi jednu z prvých od roku 2011. A aj o tom, ako sme sa k tomu dostali, čo to pre nás znamená (záväzky a benefity), sme sa rozprávali. Verím, že vám rozhovor odhalí niečo viac o fungovaní vládnutia, a najmä otvoreného vládnutia, ktoré očividne vieme robiť participatívne a odborne. A to sa dá, ako vidíme, na základe širokej diskusie a rešpektu k iným názorom, aj vďaka iniciatíve pre otvorené vládnutie. Mne to iba dokazuje, že nie je všetko stratené a aj na Slovenku máme skvelé nápady, kvalitných ľudí na správnych miestach, a môžeme byť na nápady aj ľudí patrične hrdí. Príjemné počúvanie.

A samozrejme, napíšte mi prosím akúkoľvek spätnú väzbu na akúkoľvek epizódu.

Linky a odporúčania z rozhovoru

Stránka Iniciatívy pre Otvorené vládnutie (Open Government Partnership);

Index Dátovej Vyspelosti – Europské dáta

Barack Obama – životopis Zasľúbená zem

Michelle Obama – Môj príbeh

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *