Prieskumné agentúry na Slovensku #VoľbyNadohľad

V septembri 2023 sa budú podľa vývoja udalostí konať predčasné voľby, a politická scéna na Slovensku sa zmieta v zmenách. Témou je spájanie, možné koalície po voľbách, obavy z návratu R. Fica k moci, alebo možnosť vlády fašistov. Na mnohé z týchto otázok neexistuje jasná odpoveď, ako medzi stranami tak ani expertmi, a tak sa novinári čoraz častejšie obracajú na prieskumné agentúry. Cieľom dopytovania prieskumných agentúr, často omieľaným, pritom nie je predpovedať výsledok volieb.

Prieskumné agentúry takéto možnosti vo svojich rukách ani nemajú. Jediné o čo sa môžu snažiť, je zachytiť náladu v spoločnosti v aktuálnom čase. Rozdiel medzi meraním a volebným výsledkom preto skôr odráža zmenu nálady verejnosti, nad rámec štandardných odchýlok merania. Nižšie ponúkam prehľad najčastejšie citovaných agentúr, ich metódy a informácie, ktoré môžu pomôcť pochopiť silné a slabé stránky každej z nich.

“A prinesieme Vám aj exkluzívny prieskum od agentúry FOCUS”

Táto veta sa stala za posledné roky povinnou jazdou Michala Kovačiča v programe Na Telo TV Markíza. Exkluzívne partnerstvá pri tom majú aj iné médiá, ktoré svoje zistenia následne zdieľajú s verejnosťou. Z môjho pozorovania sa, najmä na Slovensku, jedná o tieto:

Prieskumné agentúryTyp prieskumuExkluzívny mediálny partner
Agentúra FOCUSprieskum preferenciíTV Markíza – relácia Na telo
Agentúra AKOprieskum preferenciíTV JOJ – relácia Na hrane
Median SKvolebný modelRTVS
Agentúra IPSOSvolebný modelDenník N
NMS Market Research Slovakiavolebný modelSME.sk
Zdroj: vlastné spracovanie #OpolitikeSK

Každá prieskumná agentúra má svoju históriu, metodológiu, no najmä s nováčikmi na slovenskom mediálnom priestore (v prieskumoch popularity politických strán), sa môže spájať aj nedôvera zo strany verejnosti. Keďže dezinformácie, a často aj misinformácie, sú na každom rohu, tu je asi najlepší priestor pozrieť sa na každú z agentúr zvlášť. Pozrieme sa na rok vzniku a metódy zberu.

Prieskumné agentúryRok vznikuMetóda zberu dát
Agentúra FOCUS1991osobné rozhovory (CAPI), online (CAWI)
Agentúra AKO1991 telefonické dopytovanie (CATI)
Median SK1993 (CZ), 2002 (SK)online (CAWI), telefonicky (CAWI), osobne (CAPI)
Agentúra IPSOS1992 (CZ), 1997 (SK)online (CAWI)
NMS Market Research Slovakia1999 (CZ), 2020*1 (SK)online (CAWI)
Zdroj: vlastné spracovanie z webov agentúr, #OpolitikeSK

*1 “NMS Slovakia fungovala na Slovensku už od roku 2007 ako organizačná zložka NMS Market Research, od roku 2020 sme samostatná s.r.o.” – vyjadrenie Mikulasa Hanesa z NMS.

Viac prúžkov nie je viac Adidas

Ako vidieť na metódach, prieskumné agentúry nezbierajú údaje rovnakým spôsobom. Aj výsledky prieskumov teda budú zakonite odlišné, hoci podobné. Online dopytovanie je realizované najmä pomocou vyplnenia dotazníkov vopred registrovanými ľuďmi. Títo ľudia sú zároveň vopred overení, telefonicky, na základe vlastnej dobrovoľnej registrácie na webe agentúry. Za každé vyplnenie dotazníka dostanú drobnú finančnú odmenu, ktorá má motivovať na účasť. Do konkrétneho výskumu sú však vyberaní náhodným kvótnym systémom, na základe kategórií, ktoré spĺňajú. Tieto kategórie používajú agentúry, aby náhodný výber respondentov urobili reprezentatívny voči populácii na Slovensku.

Prieskumné agentúryZákladné demografické kategórieNad rámec základných
Agentúra FOCUSpohlavie, vek, vzdelanie*2, národnosť, krajveľkosť sídla bydliska
Agentúra AKOpohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, kraj
Median SKpohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, krajveľkosť sídla bydliska, minulé voličské správanie, vek + vzdelanie
Agentúra IPSOSpohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, krajveľkosť sídla bydliska, vek + pohlavie, vek + vzdelanie, ekonomický status, príjem, minulé voličské správanie
NMS Market Research Slovakiapohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, krajveľkosť sídla bydliska, pracovné zaradenie*3, minulé voličské správanie
Zdroj: výstupy z prieskmných agentúr, vlastné spracovanie #OpolitikeSK

Vyššie môžeme vidieť, že agentúry s online zberom majú omnoho väčšie možnosti na zber detailných údajov o respondentoch. Mohlo by sa javiť, že im tieto kategórie umožňujú vytvoriť viac reprezentatívnu vzorku respondentov, ako u klasických CAPI/ CATI agentúr. Tieto prieskumné agentúry však bojujú so svojimi vlastnými neduhmi.

*2vzdelanie vo význame najvyššie dosiahnuté vzdelanie

*3pracovné zaradenie bude zrejme podobné ekonomickému statusu, zrejme odhadujúc či respondent pracuje, študuje, poberá dôchodok, etc.

Nie sú všetci online, nie sú všetci na internete

Zber údajov online sa koná na základe pripojenia na internet, a úplne špecificky, na základe pravidelného sledovania e-mailovej schránky pre notifikáciu o zaradení do výskumu. Pritom podiel populácie na Slovensku, ktorá má pripojenie na internet síce je okolo 90 %, určite ho však všetci nevyužívajú na pravidelné sledovanie e-mailov. Výber tejto vzorky, skreslenej dostupnosťou technológie potrebnej na odpoveď, už sám skresľuje výsledky. Prieskumné agentúry sa preto snažia tzv. vážením dát z oblasti vzdelania a ekonomického statusu vyvážiť tieto nedostatky. Príklady váh, používaných pre hlavné zdieľané alebo nad rámec kategórie, môžete nájsť v staršom článku: Ako vyzerá voličská mapa Slovenska?.

Zvykli sme si ako spoločnosť, a najmä uzavreté skupiny v mestách, nerozmýšľať viac nad rozdielmi, aké v krajine máme. Rozmýšľajú tak aj prieskumné agentúry. Nie všetky rozdiely sa však dajú prehliadnuť, pripadne vložiť do misiek váh. Na jazykové rozdiely, ktoré vychádzajú z rôznych národností, je potrebné myslieť vopred, pri tvorbe prieskumu.

V prípade bežných metód sa používa výber respondenta bez náhrady, t.j. ak v zmiešanej maďarsko-slovenskej domácnosti kontaktuje anketár respondenta, ktorý nerozpráva po slovensky, nie je možné nahradiť jeho odpoveď odpoveďou rodinného príslušníka, ktorý ovláda jazyk dotazníka. Táto odpoveď, v prípade, že respondent nerozumie, bude rátaná ako “neodpoveď”. Rovnako je medzi “neodpovede” rátané nezastihnutie respondeta na adrese, po zavolaní na telefónne číslo, či odmietnutie odpovedania na e-mail. Podiel “neodpovedí” sa v jednotlivých metódach môže líšiť, a tiež výrazne vstupuje do presnosti merania v prieskumoch.

Odmietame zúčastniť sa celého prieskumu a odmietame odpovedať na otázky

Problémom je odhad významnosti takéhoto neodpovedania podľa jednotlivých kategórií populácie a následne vplyv na reprezentatívnosť vzorky. Neodpovedanie má rôzne podskupiny – odmietnutie odpovedania anketárom/ telefonistom všeobecne (angl. noncontact) a neodpovedanie na konkrétne otázky (angl. refusal). Môže sa preto stať, že keď sa prieskumu respondent aj zúčastní, tak na konkrétnu otázku neodpovie; napr. si nevie vybrať zo zoznamu ponukaných politických strán, alebo si nie je istý, ktorú stranu by volil.

Všetky tieto prípady predstavujú problém pre presnosť prieskumov. Prieskumné agentúry sa s týmito problémami vysporiadavajú vážením konkrétnych skupín podľa pravdepodobností, že dáta boli zozbierané rovnomerne. Málokedy však zverejňujú dáta za noncontact alebo refusal neodpovede.

Zvyšujúce podiely neodpovedí sú ale problémom aj pre konzumentov. Dáta z prieskumov z vysokým podielom neodpovedaných pokusov sa dá ťažšie dôverovať, že reprezentujú názor v populácii. Dnes už je ochota náhodne vybranej vzorky odpovedať v zahraničí veľmi nízka.

Podľa PewResearch, od 2014 pod 10 % telefonických kontaktov. Štatistika tak dostáva zabrať, aby jej pravidlá ešte v týchto zónach ukazovali hodnoverne merateľné informácie. V skratke – buď musia prieskumné agentúry skúšať kontaktovať veľké kvantá telefónnych čísiel a platiť čas telefonistov – alebo používajú váženie odpovedí, ktoré môže výsledky skresľovať.

Stranícke preferencie, voličské preferencie a volebný model

Média často prinášajú čísla od agentúr v rôznych formách. Najmä v minulosti bolo častejšie zverejňovať výskumy zbierané anketármi a na základe telefonátov; robili ich najmä prieskumné agentúry FOCUS a AKO. Dnes čoraz častejšie môžeme najmä v digitálnych médiách naraziť na prieskumy realizované online panelom, ktorých dáta od respondetov musia byť pre reprezentatívnosť vážené (MEDIAN SK, IPSOS, NMS). Na meranie používajú rozdielnu metodiky: voličské preferencie a volebný model.

  • Stranícke preferencie: zodpovedajú na preferencie strán v celej voličskej populácií a zahŕňajú aj ľudí, ktorí nevedia koho pôjdu voliť alebo nevedia, či vôbec pôjdu voliť
  • Voličské preferencie: počítajú sa len z počtu rozhodnutých voliť, kategória “neviem si vybrať” je samostatne reportovaná. táto forma je na Slovensku ustálená dlhodobo, postupujú podľa nej FOCUS aj AKO
  • Volebný model: používa najprv otázku na potvrdenie rozhodnutia voliť (podobne ako preferencie vyššie), ale meria aj silu rozhodnutia, ktoré je následne používané pre váženie výsledkov. každá prieskumná agentúra si svoj volebný model upravuje podľa seba, a používa rôzne úrovne stratifikácie a regresné modely, aby sa priblížila reprezentatívnemu výsledku

Viac informacií o metodikách je možné nájsť na webe českého Centra pro výskum verejního mínení.

Zdroje a kontaktné informácie na prieskumné agentúry

Prieskumné agentúryNázov firmy (finstat)Webové sídlo
Agentúra FOCUSFOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s.r.o.focus-research.sk
Agentúra AKOAKO, s.r.o.ako.sk
Median SKMEDIAN SK, s.r.o. median.sk
Agentúra IPSOSIPSOS s.r.o.ipsos.com/sk-sk
NMS Market Research SlovakiaNMS Market Research Slovakia s.r.o. nms.global/sk
Zdroj: vlastné spracovanie #OpolitikeSK

Na záver, ak chcete, aby aj váš názor bol v prieskumoch reprezentovaný – skúsiť si, aké je to byť vo výbere vzorky do prieskumu – skúste sa prihlásiť do online panelov. Podľa mňa je to dobrá skúsenosť; zažiť si ako vyzerá dopytovanie názoru z druhej strany; vidieť, aké otázky a možnosti agentúry používajú pre zisťovanie názoru verejnosti. Pre transparentnosť dodávam, že tento článok nevznikol ako platená spolupráca na objednávku od ktorejkoľvek z menovaných agentúr. Prihlasením sa do online panelov zvyčajne získa hlavne respondent, keďže on je priamo odmeňovaný za účasť na prieskume. Prieskumné agentúry odmeňujú medzi 0.5€ a 1.5€, z vlastnej skúsenosti, v závislosti od komplexnosti prieskumu.


Poďakovanie

Ďakujem, že ste dočítali až sem. Zaujal vás článok? Napíšte svoj názor do komentára alebo mi napíšte priamo na mail (kontakt). Môžete sa tiež prihlásiť do newslettra, a ja vám pošlem najnovšie texty na stránke, keď ich publikujem.

2 Comments Prieskumné agentúry na Slovensku #VoľbyNadohľad

  1. Pingback: Voľby 2023: Multiverzum povolebných koalícií - OPolitike

  2. Pingback: Ako prieskumy ovplyvňuje malá vzorka? - OPolitike

Comments are closed.