Aký podiel voličov majú strany v mestách?

Rok 2023 bude alebo volebný, alebo sa počas neho určite rozbehne kampaň pre supervolebný rok 2024. Čakajú nás voľby do Európskeho parlamentu, prezidentské, ale aj tie určite najdôležitejšie, do Národnej rady SR. Politické strany, ich členská základňa a sympatizanti, rovnako ako agentúry a marketéri, práve pracujú na príprave kampane. Pozrime sa na dáta, aký je podiel voličov na Slovensku podľa rôznych demografických skupín, ktoré budú pre nich kľúčové. 

Základné demografické ukazovateľe

Alternatívny nadpis by mohol byť “ako v skutočnosti vyzerá cieľová skupina reprezentatívneho prieskumu na Slovensku?”. Prieskumné agentúry ako FOCUS, AKO, Median SK, či IPSOS, robia svoje marketingové prieskumy na reprezentatívnej vzorke.

Reprezentatívna vzorka znamená, že celkový počet ľudí vo vzorke je zložený pomerne voči hlavným demografických kategóriám obyvateľstva na Slovensku. Medzi hlavné kategórie patria pohlavie, vek, vzdelanie, kraj, národnosť a veľkosť miesta bydliska. Výnimku v tomto prípade robí Median SK, ktorý ako pobočka českej agentúry Median CZ využíva medzinárodné štandardy, a uplatňuje pri reprezentatívnej vzorke napríklad aj váženie pomocou minulého voličského správania. Median SK ale nerobí klasické prieskumy ako ostatné agentúry, ale svoj vlastný vážený volebný model.

Výsledky by sa teda nemali medzi sebou porovnávať jedna-k-jednej, ale naďalej platí, že prieskumy preferencií, rovnako ako volebné modely, NEPREDPOVEDAJÚ volebné výsledky strán. Merajú iba preferencie v čase výskumu, ktorý zvyčajne býva týždeň až dva pred zverejnením. V čase merania sú už teda spoľahlivo neaktuálne.

Podiel voličov pre jednotlivé kategórie

Štruktúra podľa pohlavia

– podľa priznanej národnosti

– podľa priznaného náboženského vyznania

– podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Vekové skupiny obyvateľov nad 18 rokov

Veľkosti sídla

Kraj pobytu

Z grafov vyššie môžeme vidieť, že väčšina voličskej populácie (50% a viac) napríklad:

  • má viac než 45 rokov
  • alebo má vzdelanie s maturitou
  • alebo žije v sídlach s počtom obyvateľov nad 5,000
  • alebo sa hlási k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu

To však neznamená, že väčšina populácie patrí do všetkých 4 vymenovaných kategorií naraz. Naopak, podiel voličov v tejto kategorií zloženej zo všetkých 4 vymenovaných vychádza približne na 10% (na základe pravdepodobnosti). Na kombinovanie kategórií treba pri vypočítavaní cieľových skupín myslieť. Aké rozdiely existujú medzi kategóriami si ukážeme nižšie na príklade:

  • kombinácie volebných výsledkov volieb do NRSR a veľkosti sídla
  • kombinácie kategórií veku a vzdelania

Kombinované (prierezové) tabuľky 

Okrem pohľadu na súhrnné spracovanie dát by bolo vhodné sa pozrieť na tzv. prierezové tabuľky, teda napríklad podiel voličov podľa veku a vzdelania zároveň, alebo kombinácie minulého voličského správania a veľkosti miesta bydliska, a to aj na grafoch.

Vek x vzdelanie na Slovensku

Tzv. prierezové tabuľky sú zradným miestom pre prieskumy, ktoré pristupujú ku kategóriám na základe predpokladu rovnomerného rozloženia. Tento predpoklad môžeme vidieť na grafe nižšie, na kombinácii pravdepodobnosti pri podľade na podiel voličov podľa veku a vzdelania. Pri rovnomernom rozložení predpokladáme, že v každej vekovej skupine je rovnaký podiel voličov s napríklad vysokoškolským vzdelaním. Ako vidíme na grafe dát s najnovšieho sčítania v roku 2021, tento predpoklad je mylný. Prieskumy, ktoré nevážia podľa kombinovanej kategórie, riskujú, že budú menej reprezentovať skutočný názor v celej populácii, než tie, čo áno.

Predpokladané rozloženie: vekové skupiny x vzdelanie

Skutočné rozloženie: vekové skupiny x vzdelanie

Voličské správanie z 2020 a veľkosť sídla

Keď sa pozrieme rovnakou optikou na výsledky volieb z roku 2020 a veľkosť sídla, môžeme vidieť, že nie všetky strany mali lepšie výsledky v obciach ako mestách. Sú tie, ktorých elektorát žije dominantne v mestách nad 50 tisíc obyvateľov. Niektoré prieskumy používajú preto aj váženie podľa minulého voličského správania, aby započítali aj tento podiel voličov do reprezentatívnej vzorky.

Takto teda vyzerá voličská mapa, a podiel voličov podľa skupín, ktoré na Slovensku žijú. Z týchto dát vieme vyskladať veľkosti cieľových skupín. Máme na Slovensku strany, ktoré cielia na mladých a vysokoškolsky vzdelaných? Ak by aj získali 100% voličov, títo nebudú vedieť zložiť väčšinu sami. Budú musieť spolupracovať, budú musieť robiť kompromisy. Minimálne do chvíle, než začnú oslovovať aj iné cieľové skupiny: viac sa zameriavať na obyvateľov v menších sídlach, viac riešiť problémy staršej generácie, viac oslovovať obyvateľov s nižším vzdelaním.

Pre lepší obraz o výsledkoch jednotlivých strán odporúčam aj pohľad na regióny, v ktorých sa im darilo vo voľbách 2020 viac alebo aj menej. Mapy za každú z dôležitých strán na politickej scéne najdete na linku vyššie.

Zdroj dát: ŠÚSR, SODB 2021, príp. dáta z verejných prieskumov FOCUS, AKO, Median SK


Poďakovanie

Zaujali vás mapy a dáta k nim? Ďakujem za Váš záujem. Napíšte svoj názor do komentára, alebo ak Vás niečo zaujalo, napíšte mi priamo na mail (kontakt). Môžete sa tiež prihlásiť do newslettra, a ja vám pošlem najnovšie texty na stránke, keď ich publikujem.

2 Comments Aký podiel voličov majú strany v mestách?

  1. Pingback: Vláda, jej dôvera, emócie a počet hlasov - OPolitike

  2. Pingback: Ako prieskumy ovplyvňuje malá vzorka? - OPolitike

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *