#Ukraine

Zmerali sme
30 % storočia
na Slovensku.

30 rokov v živote človeka je veľmi dlhý úsek. Za 30 rokov sa obmení približne 40% populácie krajiny. Za 30 rokov dokáže v spoločnosti vyrásť úplne nová generácia. A presne toľko rokov existuje FOCUS.

FOCUS je úspešný domáci príbeh, plný skvelých ľudí a myšlienok. Príbeh, za ktorým sú tisícky menších i väčších výskumov. Príbeh, ktorý vznikol vďaka dôvere našich klientov a ochote našich respondentov podeliť sa s nami o svoje názory.

Ďakujeme.

Volebné preferencie
politických strán

Marec 2023

Agentúra FOCUS pre reláciu NA TELO uskutočnila v dňoch 14.3. – 22.3.2023 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1018 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Tlačová správa

Posledné prieskumy

Volebné preferencie politických strán
Február 2023
Volebné preferencie politických strán
December 2022 II.
Volebné preferencie politických strán
December 2022 I.
Volebné preferencie politických strán
November 2022
Volebné preferencie politických strán
September 2022
Volebné preferencie politických strán
Jún 2022
Volebné preferencie politických strán
Máj 2022
Volebné preferencie politických strán
Marec/Apríl 2022
Súhlas/nesúhlas s členstvom Slovenska v NATO
1997 – 2022

Agentúra FOCUS je úspešný domáci príbeh, plný skvelých ľudí a myšlienok. Príbeh, za ktorým sú tisícky menších i väčších výskumov. Príbeh, ktorý vznikol vďaka dôvere našich klientov a ochote našich respondentov podeliť sa s nami o svoje názory.

Agentúra FOCUS vznikla v roku 1991 a už viac ako 30 rokov patríme medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky. Poslaním agentúry FOCUS je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti – informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

Agentúra FOCUS je členom profesných združení